Privacyverklaring Kinderpraktijk Papendrecht

Versie 29-9-2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van en door u en uw kind krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Danielle Bouter-Spitsbaard. De eigenaresse van Kinderpraktijk Papendrecht, gevestigd in Papendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56325215 en geregistreerd bij het kwaliteitsregister SKJ onder nummer 100024486

Doel van persoonsgegevens

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen om met u in contact te treden en met u te kunnen communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Mocht u gebruik willen gaan maken van de diensten die Kinderpraktijk Papendrecht aanbiedt dan vraag ik u om meer gegevens door middel van een intakeformulier en een te ondertekenen behandelovereenkomst. Ik gebruik deze gegevens om onze overeenkomst vast te leggen en als informatiebron. Het intakeformulier heeft als doel om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van de situatie van u of uw kind waarop ik een behandeling op maat kan aanbieden. Als het zinvol is om informatie over u of uw kind met derden te bespreken of delen dan is dat uiteraard altijd met uw toestemming.
Als u geen gebruik wenst te maken van de diensten van Kinderpraktijk Papendrecht dan worden uw gegevens direct vernietigd. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kinderpraktijk Papendrecht of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens en dat van uw kind bescherm. Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij mij. Mijn computer is beveiligd met een persoonlijke code en uw gegevens zijn zoveel mogelijk verzameld in een externe opslag die achter slot en grendel opgeborgen is. Mijn mobiele telefoon is beveiligd en alleen voor mij toegankelijk. Mijn website voldoet aan de wettelijke AVG-normen.

Gegevensregistratie en -inzicht door derden

De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

 •  iXL Hosting B.V.: Galvanistraat 117, 6716 AE, Ede, www.ixlhosting.nl.
  Functie: hosting van de website.
  Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
 • FISAP Group BV (Webmyday): Daltonstraat 65b, 3316GD Dordrecht, www.webmyday.nl.
  Functie: analyse en optimalisatie website.
  Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
 • Venture Qapital B.V. (Icons): Laan der Verenigde Naties 325, 3318LA Dordrecht, www.icons.nl.
  Functie: analyse en optimalisatie website.
  Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
 • Alphabet Inc. (Google Analytics): Mountain View, Californië, https://analytics.google.com
  Functie: analyse websites
  Gegevens: IP-adres en bezoekersgedrag.

 Privacy beleid andere websites
Op www.kinderpraktijkpapendrecht.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is. De gegevens verdwijnen uit mijn systeem twee jaar nadat het traject is afgesloten. Dit bewaartermijn is noodzakelijk om eventuele nazorg op een zo goed mogelijke manier te kunnen doen. Gegevens of observaties uit het verleden kunnen van groot belang zijn bij de nazorg. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy en dat van uw kind sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijden. U mag me hierover altijd aanspreken.

Vertrouwensrelatie
Tijdens de sessie maak ik aantekeningen die worden bewaard in een persoonlijke map die wordt opgeborgen in een afgesloten kast. Deze gegevens zijn niet opvraagbaar.
U krijgt na afloop van de sessie een verslag waarin globaal wordt aangegeven wat er is besproken en gedaan is. Deze aangepaste versie dient om de met uw kind aangegane vertrouwensband te behouden en te respecteren. Alleen op deze manier kan uw kind de vrijheid voelen om zich volledig te uiten en daarbij alleen rekening te hoeven houden met de eigen gevoelens en gedachten. Tevens blijft het vertrouwen dat uw kind in mij heeft gewaarborgd en is deze ervaring van groot belang voor eventuele toekomstige hulpverleners. Doordat u de behandelovereenkomst heeft gekend heeft u aangegeven bekend te zijn en akkoord te gaan met deze werkwijze.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen en kunt u erop vertrouwen dat ik vanuit mijn beroepsethiek werk en altijd zal doorverwijzen indien er ernstige zaken spelen waarbij meer expertise nodig is of dat de veiligheid van uw kind in gevaar is. Om de vertrouwensrelatie niet te schaden zal ik dit eerst met uw kind bespreken.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@kinderpraktijkpapendrecht.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ik ben u graag van dienst.